Oswietlenie awaryjne przy hydrantach

Każdy budynek także jego usytuowanie, zgodnie z Prawem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi mieć instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie wykorzystywane stanowi w blokach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub innych zdarzeń losowych. W współzależności od centrów zasilania oświetlenie to liczymy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom mieszkającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim doszło do utraty normalnego zasilania.

posnet neo

Urządzenia stosowane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, aby ich użycia odnosiło pożądany efekt. Oprawy takich źródeł światła budowane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła zależy od elementu jaki zastał zainstalowany i kryje się w przedziale od 1 do 3 godzin. Nowym rozwiązaniem pewno być wykorzystanie oprawy rastrowej zrobionej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, i ich paraboliczny kształt zapewnia optymalne oświetlenie. W mieszkaniach o wysokiej kubaturze, podwyższonej wilgoci i większym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, kierowane są oprawy świetlówkowe. Ich wadą stanowi większa stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a jeszcze inne technologie sprawiają, że wzrastają wymagania wznoszące się i do modułów świetlnych. To było się powodem coraz większego zastosowania takich udogodnień jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, jest nie tylko energooszczędne, ale też bardziej sprawne a ma dłużysz okres gwarancyjny na ich bezproblemowe działanie. Robi ono każde kryterium i czekania klientów, którzy pamiętają o prawidłowe wyposażenie budynku, zgodne z polskimi normami.